En kort förklaring av begreppet "digitalt ljud"Utan elektricitet blir det inget ljud!

När vi lyssnar på musik från vår stereoanläggning så är det en sak vi defenitivt
kan vara säkra på. Antingen har vi slagit på strömmen i huset eller så har vi pigga
batterier. Det behövs en elektrisk signal från CD-spelaren till högtalaren för att vi 
ska kunna höra musiken. Strömmen får membranet i högtalaren att flytta sig och
därmed skapas en ljudvåg som förs vidare i luften och når örat med en hastighet 
av 340 meter i sekunden.
Är stereoanläggningen av god kvalitet så liknar ljudvågen i hög grad den ljudvåg 
från musikinstrumenten som nådde mikrofonen när CD:n spelades in. 


Sampling

I den digitala världen är musiken (eller rättare: den elektriska signalen som
mikrofonen lämnat ifrån sig) omvandlad till en lång rad av ettor och nollor som 
representerar det för ögonblicket uppmätta strömvärdet av ljudsignalen.
räknat i milivolt.
Uppmätningen kallas i digitala sammanhang för "sampling" ( engelska och
betyder "provtagning").

Strömvärdet passas in i en skala som har tusentals olika nivå-steg. Varje sådan
nivå kan beskrivas med ett eget siffertal, säg till exempel 8.231. 

Vad som är elegant i sammanhanget är att vi kan använda samma system av
ettor och nollor som bygger upp all information i en dator för att skriva och lagra
varje siffertal.Analog-Digital-omvandling och omvänt

Denna  digtalisering av ljudet kallar vi till vardags: analog-digital-omvandling.

Stora mängder digitalt samplad data kan lagras till exempel på en hårddisk - eller
lika väl en CD-skiva - för att senare konverteras tillbaka ut till ström igen varvid 
ljudet är återskapat. 

En digital-analog-omvandling således.44.100 gånger i sekunden

Vid uppspelningen av en vanlig CD-skiva sker detta 44.100 gånger per sekund,
vilket krävs för att beskriva den elektriska signalens ständiga förändringar tillräckligt 
väl för att ljudet ska återges naturtroget.Algoritmer förändrar ljudet matematiskt

Finessen med att ha ljudet beskrivet i siffervärden är att de lätt kan passas in i
matematiska beräkningsmodeller som datorn är oslagbart bäst på att administrera 
och kalkylera. Har man de rätta matematiska formlerna kan man förändra ljudet
genom att räkna ut nya siffervärden i komplexa algoritmer som kan ändra allt från
ljudstyrka till tonhöjd och klangfärg på ljudet. Och det med en enastående precision!

Tack vare det intensiva arbetet inom databranchen finns det idag mycket avancerade
program för manipulation av den digitala ljudsignalen.